Ishrana ovaca sa što više lucerke i konzervisane hrane

U ovom periodu godine, ishrana ovaca povećana je sa lucerkom i silažom uz male količine koncentrata. Uglavnom tokom zimskog perioda hrana ovaca zasniva se na kvalitetnoj konzervisanoj hrani sena i trava. 

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: