Artiljerijsko gađanje

Izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja vršiće se od 10. do 13. januara  na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8.00 do 18.00 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: