Konkurs za programe i aktivnosti udruženja

Opština Pećinci raspisala je Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Pećinci za programe i aktivnosti udruženja u 2023. godini. Predsednik opštine Siniša Đokić tim povodom je istakao da pećinačka lokalna samouprava svake godine izdvaja značajna sredstva za finansiranje kvalitetnih programa i aktivnosti udruženja.

 “Udruženja okupljaju veliki broj građana i sprovode aktivnosti u najrazličitijim oblastima čime obogaćuju društveni i kulturni život lokalne zajednice, tako da od dobre saradnje lokalne samouprave i udruženja koja funkcionišu na našoj teritoriji građani mogu imati samo koristi. Udruženja promovišu našu kulturu i tradiciju i čuvaju identitet našeg kraja, i zbog toga je važno da imaju podršku lokalne samouprave” – poručio je predsednik Đokić.

%d bloggers like this: