Za održivost visokomlečnosti što kvalitetnija ishrana (Video)

Tokom zimskog perioda u ishrani goveda, pogotovo visokomlečnih krava, veoma je bitno obezbediti dosta kvalitetnu hranu, koja osim kabaste hrane,podrazumeva i dovoljnu količinu proteina.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: