U planu izgradnja fiskulturne sale (Video)

Inđijskim budžetom za ovu godinu planirana su ulaganja i u seoske sredine. Cilj je izjednačiti uslove života u gradu i selima, rekao je predsednik Opštine Vladiir Gak i kao primer naveo selo Ljukovo. Između ostalog, u tom naselju planirana je izgradnja fiskulturne sale, čije projketovanje je u toku.

%d bloggers like this: