Reportaža “Predsednik” 05.01.2022 (Video)

Na izmaku 2022. godine u intervjuu za Sremsku televiziju predsednik Skupštine Grada Sremska Mitrovica Vladimir Pavlović, sumirao je najvažnije aktivnosti i projekte koje su obeležile njegov dosadašnji mandat kao i rad gradske skupštine. Ono što je istakao, jeste učešće civilnog sektora u rad Skupštine. 

Danijela Đaković

%d bloggers like this: