Novčani dodatak za bračne parove

Opština Pećinci objavila je Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na jednokratni novčani dodatak za bračne parove koji su zaključili brak u 2023. godini. Reč je o novoj meri podrške porodici, koju Opština Pećinci sprovodi od ove godine, a kojom je predviđeno da bračni parovi sa teritorije pećinačke opštine koji zaključe brak u 2023. godini imaju pravo na jednokratni novčani dodatak u iznosu od 50.000 dinara. Pravilnik, zajedno sa obrascima Zahteva i Izjave, može se preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Pećinci u sekciji Odeljenje za društvene delatnosti.

Milena Božić

%d bloggers like this: