Podrška bračnim parovima

Usvanjanjem opštinskog budžeta za 2023. godinu, na nedavnom zasedanju lokalnog parlamenta u Pećincima, potvrdjena je nova mera podrške porodici.Reč je o jednokratnoj novčanoj naknadi u iznosu od 50.000 dinara za parove koji zaključe brak u 2023. godini,a ova mera primenjivaće se od 4.januara tekuće godine.Pravo na jednokratni novčani dodatak od 50.000 dinara parovi će moći da ostvare ako jedan bračni drug ima prebivalište na teritoriji opštine Pećinci najmanje godinu dana u momentu zaključenja braka, a drugi bračni drug ima prebivalište na teritoriji opštine Pećinci u momentu zaključenja braka, odnosno najkasnije 30 dana od dana zaključenja braka.

Milena Božić

%d bloggers like this: