Uvid u Plan detaljne regulacije

Javni ni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,,Park-šuma Borkovac“ u Rumi, trajaće 15 dana, do 13. januara 2023. godine.  Navedene Izmene i dopune Plana detaljne regulacije ,,Park-šuma Borkovac“ u Rumi, biće izložene na javni uvid svakog radnog dana od 08,00 časova do 14,00 časova u prostorijama Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma. Primedbe zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 13.01.2023. godine.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: