Uspešna godina za JKP “Toplifikacija” (Video)

Grejna sezona protiče uredno. Nije bilo problema u prozvodnji, ni u distribuciji toplotne energije, niti je bilo potrebe za većim intervencijama. Sve ovo su, pored upešne realizacije važnih projekata, pokazatelji da je uspešna poslovna sezona iza JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica.  O poslovanju u ovoj i o planovima u narednoj 2023. godini, razgovarali smo sa direktorom preduzeća Slavkom Sladojevićem.

Dejana Kovaćević

%d bloggers like this: