Jeftinije đubrivo nego lane


Od početka godine i nedelje primetan je veći broj upita za mineralnim đubrivima.Trgovalo se ureom, ruskom i egipatskom, u cenovnom rasponu od 85,62 do 86,59 din/kg bez PDV-a, na paritetu franko utovareno. Urea, isporučena kupcu, prometovana je po ceni od 86,13 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 86,39 din/kg bez PDV-a (95,03 din/kg sa PDV-om). U odnosu na
poslednju nedelju u 2021. godini, kada je ugovor za ureu zaključen po ceni od 116,39 din/kg bez PDV-a, trenutna cena je niža za 25,8%. An je trgovan po jedinstvenoj ceni od 84,93 din/kg bez PDV-a.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: