Budžet u balansu

Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta u 2022. godini odbornici Skupštine opštine Pećinci su jednoglasno doneli Odluku o budžetu opštine Pećinci za 2023. godinu. Ovom odlukom planirani prihodi budžeta u narednoj godini su 1.700.365.000 dinara, a kako je obrazložio pomoćnik predsednika opštine Dejan Živanović, budžet je u balansu, što znači da postoji ravnoteža između prihoda i primanja sa jedne i rashoda i izdataka sa druge strane.

%d bloggers like this: