Radno vreme JKP “Komunalije” tokom praznika

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštava građane da će tokom praznika doći do promene radnog vremena određenih sektora:  Sektor Gradska čistoća  radiće odvoz otpada tokom praznika. Sektori Parking servis, Administarcija i  Zoohigijena neće raditi 2, 3. i 7. januara.  Gradska pijaca neće raditi 1.2. i 7.januara, a Reciklažno dvorište 1. i 7.januara. Sektor Gradsko zelenilo neće raditi do 9.januara. Pogrebne Usluge će mati dežurstvo tokom praznika, a Higijena grada radi tokom praznika smanjenim intenzitetom.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: