Javni uvid

Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Rume, trajaće 15 dana i to od 29. decembra 2022. godine do 13. januara 2023. godine.

Napred navedene Izmene i dopune Plana generalne regulacije Rume, biće izložene na javni uvid svakog radnog dana od 08,00 časova do 14,00 časova u prostorijama Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma, ul. 27. Oktobra br. 7a u Rumi

Jovana Stupar

%d bloggers like this: