Darovi organizacije “Gradimo mostove” (Video)

Novogodišnji paketići obradovali male Rumljane, decu iz socijalno ugroženih porodica. Reč je o darovima organizacije “Gradimo mostove”u koju su uključena dva bratska grada Brezenbrik u Nemačkoj I Ruma.

Milena Božić

%d bloggers like this: