Zaštita vodomera

I ove zime JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica podseća korisnike da tokom zimskog perioda može da dođe do smrzavanja i oštećenja vodomera, ali i unutrašnjih vodovodnih instalacija, ukoliko nije obezbeđena adekvatna zaštita. Potrebno je toplotno izolovati merne uređaje.Takođe,  poklopci na vodovodnim šahtovima treba da budu dobro zatvoreni, a treba povesti računa i o vodovodnoj instalaciji i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se manje ili uopšte ne greju. Ukoliko se preduzmu sve neophodne mere korisnici će izbeći prekide vodosnabdevanja u objektima, koje nastaju usled smrzavanja cevi i oštećenja vodomera, kao i troškove njihove sanacije.Prema gradskoj Odluci o vodovodu, korisnici su dužni da vode računa o unutrašnjim vodovodnim instalacijama i da spreče njihovo oštećenje.Ukoliko dođe do havarije na njima, troškove sanacije snose korisnici.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: