Ozelenjavanje aleje u Rumi (Video)

U cilju poboljšanja uslova životne sredine i uređenja drvoreda u rumskoj aleji u Železničkoj ulici biće zasađeno preko 140 novih sadnica kestena. A već na proleće biće primećeni i prvi efekti sadnje

Ovo nije jedina akcija sadnje koja se odvija na teritoriji rumske opštine ove godine zasađeno je preko 1000 stabala na izletištu borkovac i preko 3000 sadnica na putu Ruma Putinci  i Žarkovac dobrodolsko jezero.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: