Smanjen broj stanovnika

Pre podacima sa ovogodišnjeg popisa u Inđiji je smanjen broj stanovnika za 3 688. Naime, Inđija danas ima 43 755 žitelja, a na prošlom popisu je ta brojka bila 47 433. Napominjemo, ovo su prvi rezultati popisa I podložni su promeni, ali niko ne očekuje značajnija ostupanja.

%d bloggers like this: