Slovačka evangelička crkva (Foto + Video)

Slovačka evangelička crkva pripada protestanskim crkvama koje su se, tokokom reformacije u 16. Veku ,odvojili od rimokatoličke crkve zahvaljujući nemačkom svešteniku Martinu Luteru , te se pripadnici ove crkve nazivaju i luteranima. Slovačka evangelička crkva je najveća protestanska crkva u Srbiji. Posle službe na kojoj su pevane božićne pesme , deca su recitovala i dobila božićne paketiće.

Dragana Popov

%d bloggers like this: