Plan detaljne regulacije Izvorišta i Fabrike vode

U Sremskoj Mitrovici se pristupa izradi Plana detaljne regulacije Izvorišta I Fabrike vode .  Površina obuhvata Plana je preliminarna I iznosi 23,24 hektara. Lokacija izvorišta sa Fabrikom vode se zadržava, a zadržava se I staro izvorište pored DRvnog kombinata. Među ciljevima izrade plana su: definisanje javnog interesa, rekonstrukcija postojećih I izgradnja novih infrastrukturnih mreža, uvođenje novih sadržaja, zaštita životne sredine. Kako je predočeno odbornicima na poslednjoj sednici Skupštine grada Plan se izrađuje na osnovu potreba Grada, između ostalog u cilju zaštite vodoizvorišta pitke vode. Finansiranje izrade Plana je iz budžetskih sredstava, a poverava se JP “Urbanizam” koji ima rok od 210 dana za izradu istog.

%d bloggers like this: