Ulaganje u projekte zaštite životne sredine (Video)

U toku ove godine u Pećincima je sprovedeno više akcija koje su za cilj imale zaštitu životne sredine.  Uz podršku resornog ministrstva, kao I Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uklonjeno je više divljih deponija. Realizovani su i drugi projekti u toj oblasti.

Gostujući u emisiji Tema Sremske predsednik Opštine Siniša Đokić je ocenio da se tokom ove godine najviše ulagalo u projekte zaštite životne sredine. Najznačajnija investicija u koju je uloženo 6,1 milion evra je gasifikacija, a tim projektom će se omogućiti svim građanima i privrednicima pristup gasu kao energentu. Kada je reč o ulaganjima u kanalizacionu mrežu, Đokić je istakao da je u 5 od 15 naselja do sada izgrađena kanalizaciona mreža, a da na teritoriji opštine već postoje dva prečistača otpadnih voda. U toku je izgradnja kanalizacionih mreža u Popincima i Prhovu. Za ove dve investicije Vlada Republike Srbije je izdvojila 616 miliona dinara, a Opština Pećinci dodatnih 12,5 miliona dinara. Opština je pripremila kompletnu tehničku dokumentaciju sa dobijenim građevinskim dozvolama za kanalizacione mreže u naseljima Brestač, Ogar, Sremski Mihaljevci, Karlovčić, Obrež  i Deč, istakao je Đokić.

%d bloggers like this: