“Sportista godine”

Grad Sremska Mitrovica raspisao je Javni poziv za podnošenje inicijative za dodelu nagrade “Sportista godine”. Sportski klubovi sa terotirije Grada mogu da dostave svoje predloge za dobitnike ove nagrade, najkasnije do 30.decembra, Uslužnom centru GU, u zatvorenooj koverti sa naznakom: Odbor za nagrade i priznanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica, predlog za dodelu nagrade “Sportista godine”. Nagrade se dodeljuju u različitim uzrasnim kategorijama, a dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu Grada.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: