Produžen rok

Rok za prijavu za subvenciju u vidu energetskih vaučera u Opštini  Pećinci produžava se do 30. Decebra tekuće godine. Podesetimo javni poziv raspisan je od 20. Oktobra, zbog neutrošenih sredstava po tom osnivu, iz lokalne samouprave Pećici odlučili su da taj rok produže. Građani koji ostvare taj vid subvencije, moćiće na osnovu njeg ada refundiraju troškove ogreva.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: