Za Lazarov život

Lazaru Čoliću iz Malih Radinaca, u Opštini Ruma, potrebna je novčana pomoć, kako bi izvršio transplataciju bubrega. Sa svojih 14 godina, od oktobra 2000. godine, nakon otkazivanja oba bubrega, Lazar je bio prinuđen da život nastavi uz  pomoć dijalize. U junu 2001. godine Lazaru je urađena transplantacija bubrega u Dečijoj bolnici Tiršova, od strane stručnog tima lekara iz Nemačke. Tom prilikom mu je majka donirala bubreg sa kojim je funkcionisao do 2012. godine, kada je nakon 6 meseci provedenih u bolnici, došlo do otkazivanja i transplantiranog, majčinog bubrega. Iako je jedini način da nastave sa životom, proces dijalize uskraćuje mnoge životne aspekte. Ljudi teško prihvataju činjenicu da im život zavisi od aparata, koji im daje život ali ograničava življenje. Sredstva su mu potrebna za troškove transplantacije, troškove lekova i suplemenata, troškove puta i smeštaja u toku lečenja.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: