Kadrovski plan Opštine Šid (Video)

Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Šid, donet je i kadrovski plan Opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi Opštine Šid za 2023. godinu. Bojana Mravik, načelnik Opštinske uprave je o ovoj tački dnevnog reda bila izvestilac.

Dragana Popov

%d bloggers like this: