Stop nasilju nad ženama (Foto + Video)

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova povodom završetka projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Vojvodini“, organizovao je konferenciju na kojoj su prezentovani rezultati kao i preporuke za nastavak projekta. Konferencija se održala u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine. Uz podršku Vlade Švedske i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena , Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sprovodio je aktivnosti koje su usmerene na unapređenje prevencije i zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima žena iz ranjivih grupa.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: