Lečenje stabala (Video)

Inđijsko šetalište godinama krase rayličita stabla kestena,. lipe, kao i ostalog drveća koje održava JKP “Komunalac”. Međutim, zbog bolesti neka stabla su morala biti odsečena, dok se nad nekima sprovodi proces lečenja.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: