Temperatura u stanovima 20 stepeni (Video)

Da li je u mitrovčkim stanovima koji su priključeni na daljinski sistem grejanja  temperatura u granicama propisane? Da li je bilo pritužbi građana I šta su nadležni tim povodom preduzeli?”.

Jovana Stupar