Sve spremno za zimu (Video)

Zimska služba inđijskog Komunalca spremna je za rad u zimskim uslovima.Obezbeđene su dovoljne količline rizle i soli,. a mehanizacija je obnovljena i pripremljena za intervencije na saobraćajnicama.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: