Javni poziv

Opština Ruma raspisuje Javni poziv za dodelu jednokratne pomoći u ogrevnom drvetu za porodice izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije opštine Ruma.  Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica (sa važećom izbegličkom legitimacijom) i porodice interno raseljenih lica, a koje sada imaju boravište na teritoriji opštine Ruma, odnosno trenutno su nastanjena na ovoj teritoriji. Javni poziv će trajati od 5.12. do 16.12.2022.godine. Zahtev za dodelu pomoći preuzima se u Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Ruma, u Povereništvu za izbeglice i migracije, ulica Glavna 107,  sajtu opštine Ruma http://www.ruma.rs ili u mesnim kancelarijama. Za više informacija pozvati kancelariju Povereništva za izbeglice i migracije na 022/479-162.

Milena Božić

%d bloggers like this: