U Sremu nema gripa

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, po metodologiji koja se primenjuje u celojSrbiji i Evropi, vrši epidemiološki i virusološki nadzor nad pojavom i kretanjem akutnih respiratornih oboljenja i oboljenja sličnih gripu. Na osnovu rezultata tog nadzora, broj obolelih na teritoriji našeg okruga je na nivou uobičajenom za period godine u kome se nalazimo. Do sada, registrovane stope oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija su u nivou uobičajenim za vanepidemijski period i odgovaraju višegodišnjem proseku.U Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica vrši se virusološka dijagnostika virusa gripa PCR metodom. Virusološkim ispitivanjem uzoraka bolesničkog materijala u Sremu nije laboratorijski potvrđena infekcija virusom gripa, dok je na teritoriji južnobačkog okruga u brisu ždrela i nosa na Institutu za javno zdravlje Vojvodine izolovan grip tipa A(H1 pdm09).

%d bloggers like this: