Dan osoba sa invaliditetom (Video)

U okviru Dana invalida koji se obeležava 3. decembra u Sremskoj Mitrovici I Rumi organizovane su aktivnosti sa porukom da su osobe sa hendikepom bitan deo naše zajednice, da imaju potencijal, ali I probleme koje društvo treba da rešava.

Jovana Stupar i Milena Božić

%d bloggers like this: