Troškovi prevoza za studente

Radi ostvarivanja prava na regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za budžetsku 2023. godine, sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu, studenti u Inđiji mogu podneti zahtev najkasnije do 29. decembra  2022. godine, Opštinskoj upravi opštine Inđija–Odeljenju za društvene delatnosti. Pravo može ostvariti student koji ispunjava sledeće uslove: ima prebivalište na području Opštine Inđija, svakodnevno putuje na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove, školuje se na teret budžeta.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: