Produžen rok

Na osnovu malog broja pristiglih prijava građana za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada   na teritoriji opština Inđija za 2022. godinu, a u nameri da se produži mogućnost za učešće u što većem broju privrednih subjekata, produžava se rok za podnošenje priijava do 7. decembra. Prijave se predaju lično ili putem pisarnice u Opštinskoj upravi Optšine Inđija ili preporučeno poštom na adresu Opština Inđija.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: