Participativno budžetiranje

U okviru osmog ciklusa projekta participativno budžetiranje, koje se odnosi na opštinu Ruma, prikupljeno je ukupno 3.097 glasova.Tri projektna predloga sa najvećim brojem glasova biće uvršteni u Odluku o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu.Lokalna samouprava će u narednoj godini u gradu finansirati sledeće projekte: Uređenje parkova (Veliki park, park kod Gimnazije), Pametne table za srednje škole u Rumi i Izgradnju kapela u selima Stejanovci i Vitojevci. Pomenuti predlozi ući će u budžet za narednu godinu, a  preliminarne procene ukazuju da će se za realizaciju projekata izdvojiti oko 60 miliona dinara.

Milena Božić

%d bloggers like this: