Nove sadnice drveća (Video)

Radna jedinica zelenilo, Javnog komunalnog preduzeća Standard Šid u okviru obavljanja planiranih aktivnosti izvršila je ozelenjavanje parkovskih površina u Šidu sadnicama platana, lipe, breze, mukinje i crvenolisne šljive.Ovom prilikom u ulici Cara Lazara u naseljenom mestu Šid posađen je i deo drvoreda okruglaste katalpe.

Dragana Popov

%d bloggers like this: