Kilometarska kolona kamiona

Na graničnom prelazu Šid-Tovarnik na putničkim terminalima se na izlaz iz Srbije čeka oko trideset minuta, koliko I na ulaz u našu zemlju. Na teretnim terminalima je situacija značajno drugačija tako da kamioni koji su u kilometarskoj koloni za izlaz iz Srbije čekaju više sati. Kamioni na ulaz u Srbiju čekaju trideset minuta. Radno vreme ovog prelaza je od 00-24 časa.

Dragana Popov

%d bloggers like this: