Artiljerijsko opitno gađanje

Jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja vršiti 1. i 2. decembra 2022. godine, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca. Zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti.

Milena Božić

%d bloggers like this: