U planu izgradnja novog vrtića (Video)

U planu je izgradnja još dva vrtića na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Gostujući u Temi Sremske gradonačelnica Milovanović je rekla da se time rešavaju višegodišnji problemi sa kojima se suočavaju roditelji dece u tim naseljima. Objekat u Macvi je lošem stanju da ga nije moguće rekonstruisati, zato je neophodna izgradnja novog za šta je u pripremi planska dokumntacija.

%d bloggers like this: