“Lujeve uspomene ruža”

U okviru koncertne turneje, pijanistkinja Nada Кolundžija će u Sremskoj Mitrovici održati koncert, pod nazivom „Lujeve uspomene ruža”. Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart”, koncert će biti održan 02. decembra sa početkom u 19 sati, u Galeriji „Lazar Vozarević”.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: