Uljana repica dobro kotirana na tržIštu kao i ječam (Foto)

Na tržištu poljoprivrednih proizvoda,osim pšenice,soje i kukuruza, i ostalih roba, beleži se trgovanje i uljanom repicom kao i stočnim ječmom.Uljanom repicom rod 2022. godine, uz obračun kvaliteta, trgovalo se po ceni od 68,21 din/kg bez PDV-a. Ugovor za stočni ječam, sa hektolitarskom masom od 58kg, zaključen je po ceni od 34,80 din/kg bez PDV-a. 

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: