Stanje u šidskim prihvatnim centrima stabilno

Što se situacije sa migrantima u prihvatnim centrima u Šidu tiče, situacija je pod kontrolom i prema podacima od jutros nikakvih problema nije bilo. Broj migranata se povećao poslednje nedelje, ali ne u značajnijem broju. Na povećanje broja utiče i hladno vreme, jer migranti tada više ulaze u centre nego kad je napolju toplo, kao i povremene policijske akcije premeštanja migranata.

Što se broja i popunjenosti kapaciteta tiče, u svim centrima u Šidu ima mesta, odnosno nijedan centar nije popunjen u svom punom kapacitetu. U ovom trenutku u PC Adaševci smešteno je 756  migranata, u PC Principovac 498, a u PC Šid stanica 81, saopšteno je iz Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

%d bloggers like this: