Usvojen Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu (Video)

Procenat realizacije budžeta Grada Sremska Mitrovica za prvih 9 meseci ove godine iznosi preko 60%, suficit je u tom periodu 127 miliona dinara. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu od januara do septembra ove godine usvojila je Skupština Grada na današnjoj sednici.

Dejana Kovačević