Prevencija nasilja (Video)

Vršnjačko nasilje ne obuhvata samo fizičko nasilje među vršnjacima,već je to mnogo širi spektar ponašanja koji obuhvata verbalno nasilje, psihološko,socijalno, kulturno, seksualno. Ono što je zajedničko svim ovim formama nasilja je da se detetu nanese povreda. U vreme socijalnih mreža ovaj problem je postao nekako vidljiviji I čini se zbog toga i učestalij. Da li je svako nasilje među vršnjacima vršnjačko nasilje, kako ga prepoznati I kako se boriti su pitanja na koje smo pokušali da dobijemo odgovor.

Dragana Popov