Reportaža “Udicki” 22.11.2022 (Video)

U Sremskoj Mitrovici na Žitnom trgu, na kući porodice Udicki, otkrivena je spomen-ploča u čast Jovana Udickog, učitelja, nacionalnog radnika i sokola, jednog od najvažnijih aktera društvenog, kulturnog i političkog života Sremske Mitrovice između dva svetska rata. 

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: