Podeljeno 250 metera kubnih ogreva

Raspodela ogreva korisnicima Centra za socijalni rad u Inđjiji je završena. Podeljeno je 250 metara kubnih drva, za 250 korisnika, koji primaju novčanu socijalnu pomoć i nisu radno sposobni. Za te namene Opština Inđija obezbedila je oko 3 miliona dinara, a socijalno ugroženim građanima na raspolaganju je i jednokratna novcana pomoć, koja se takođe isplaćuju po listi Centra za socijalni rad.

Mirjana Stupar