Sednica Skupštine u utorak

28.sednica Skupštine Opštine Ruma će se održati 22.11.2022. godine sa početkom u 09.00 časova, u Maloj sali Kulturnog centra u Rumi.Izmedju ostalih tačaka na dnevnom redu naćiće se Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.09.2022. godine i Predlog Odluke o dodeli javnih priznanja i nagrada u 2022. godini.

Milena Božić