Nagrada za očuvanje istorije Rume (Video)

Zahvalnice Opštine Ruma u 2022. godini i novčane nagrade, u iznosu od po 30.000,00 dinara, dodeliće se 24. novembra ,na Dan i slavu Opštine Ruma , zaslužnim gradjanima i organizacijama.Za dugogodišnji naučno-istraživački rad i istaknut doprinos u otkrivanju i očuvanju istorije Rume nagradu će dobiti Djordje Bošković muzejski savetnik i istoričar.

Milena Božić

%d bloggers like this: