Projekat “Odvajamo” (Video)

Na  platou ispred Kulturno obrazovnog centra u Šidu održana je  promocija projekta Primarna separacija otpada u četiri regiona – IPA 2017, koji se sprovodi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, a uz pomoć Evropske unije i Švedske.  Građani opštine Šid su kroz ovaj projekat dobili  3601 plavu kantu za separaciju otpada. Cilj  projekta je poboljšanje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa standardima EU i srpskog zakonodavstva razvojem i uvođenjem infrastrukture za primarnu separaciju otpada na mestu njegovog nastanka.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: