Bolja putna povezanost (Video)

Bolja putna povezanost za meštane Grgurevaca postignuta je rekonstrukcijom Partizanskog puta  na padinama Fruške Gore. Tokom leta asfaltirana je deonica puta u dužini od kilometer ipo I postavljene bankine. Sredstva za rekontrukciju ovog puta obezbeđena su od strane ministarastva poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: